11 maja 2004 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Obraz zastępczy
Przez Osób Uwięzionych

Poglądy na reformę systemu więziennictwa

Istnieją alternatywy dla obecnego systemu więziennictwa, alternatywy, które zapewniają opcje rehabilitacji i doradztwa.

Zobacz post