Kwiecień 18, 2004

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Obraz zastępczy
Przez Osób Uwięzionych

Przetrwanie w systemie

Jak wnieść osobistą odpowiedzialność do trudnej sytuacji.

Zobacz post
Grupa sióstr różnych religii siedzących przy stole i rozmawiających.
Dialog międzywyznaniowy

„Zakonnice na Zachodzie I:” Wywiady

Mnisi buddyjscy i katoliccy otwierają dyskusję na różne poglądy.

Zobacz post