Kwiecień 7, 2004

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zdjęcie drutu kolczastego.
Więzienna Dharma

Praca w więzieniu

Błogosławieństwa i wyzwania związane z zasięgiem więzienia.

Zobacz post
Czyjaś ręka trzymająca lotosową świecę ze światłem w ciemnym miejscu.
O miłości, współczuciu i bodhiczitcie

Miłość, współczucie, pokój

Wspólne wątki wielu tradycji religijnych, w tym chrześcijaństwa, hinduizmu, islamu i buddyzmu.

Zobacz post