Październik 11, 2003

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czarno-białe zdjęcie kobiety chodzącej po skale i ogromnych falach morza.
Karma i twoje życie

Karma i twoje życie

Znaczenie karmy i sposób tworzenia przyszłego szczęścia poprzez świadome kultywowanie…

Zobacz post