3 maja 2003 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zbliżenie twarzy złotego Buddy.
Trzy główne aspekty ścieżki

Zalety bodhiczitty

Dlaczego powinniśmy podążać za buddyjskim ideałem bycia pożytkiem dla wszystkich żywych istot?…

Zobacz post