Mar 14, 2003

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny Thubten Chodron kłania się do przodu i uśmiecha radośnie.
Życie zakonnicy

Inspiracja do wyświęcania

Czcigodny Chodron udzielił wywiadu Mahabodhi Society of USA na temat korzyści płynących z życia monastycznego…

Zobacz post