Listopada 25, 2001

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny Chodron z zamkniętymi oczami, trzymający mikrofon.
Życie zakonnicy

„Musiałem zacząć być bardziej konsekwentny!”

Mniszki buddyjskie nie rodzą się w szatach. Co się stało z Czcigodnym Thubtenem Chodronem, że…

Zobacz post