Śluby Buddy Medycyny 5-7

Część serii przemówień wygłoszonych podczas Rekolekcji Buddy Medycyny w Centrum Rekolekcyjne Cloud Mountain, Waszyngton, USA, październik 2000.

  • Piąty wielki przysięga: podkreślanie znaczenia czysto etycznego postępowania
  • Szósty wielki przysięga: Cierpienie fizyczne, które jest przeszkodą w praktykowaniu Dharmy
  • Siódmy wielki przysięga: Refleksja nad cierpieniem choroby na świecie

2000 Medycyna Budda Rekolekcje 09: Śluby 5-7 (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.