Październik 23, 2000

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny Chodron i Czcigodny Tenzin Kacho, stojący przed ołtarzem w Instytucie Vajrapani w Boulder Creek.
Zachodnie buddyjskie zgromadzenia klasztorne

Czterej posłańcy

Oznaki starzenia się, choroby, śmierci i duchowego poszukiwacza głęboko poruszyły księcia Siddharthę i…

Zobacz post