Październik 13, 2000

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Budda Medycyny w malowanym przedstawieniu wszechświata.
Tygodniowe odosobnienie Buddy Medycyny 2000

Śluby Buddy Medycyny 5-7

Wyjaśnianie, co to znaczy zachowywać dobrą dyscyplinę etyczną i współczucie dla cierpienia innych.

Zobacz post