Październik 12, 2000

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Budda Medycyny w malowanym przedstawieniu wszechświata.
Tygodniowe odosobnienie Buddy Medycyny 2000

Ślubowanie Buddy Medycyny 4

Komentarz na temat złych poglądów w społeczeństwie stworzony w celu uzasadnienia naszych własnych negatywnych cech.

Zobacz post