Październik 10, 2000

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Budda Medycyny w malowanym przedstawieniu wszechświata.
Tygodniowe odosobnienie Buddy Medycyny 2000

Kontemplacja ślubowań Buddy Medycyny

W jaki sposób myślenie o obietnicy bodhisattwów, by przynosić korzyści czującym istotom, skłania nasz umysł do ich…

Zobacz post