Sierpnia 28, 2000

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Thangka obraz Mandziuśriu
Mandziuśri

Cel praktyki Mandziuśriego

Wyjaśnienie celu i rodzajów praktyk Mandziuśriego oraz odpowiedzi…

Zobacz post