26 maja 2000 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rysunek Mandziuśriego.
Mandziuśri

Sadhana bóstwa Mandziuśriego z kierowaną medytacją

Sadhana dla praktyki Mandziuśriego i nagrywanie medytacji kierowanej przez Mandziuśriego pierwszej generacji.

Zobacz post