Październik 20, 1997

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Szaty klasztorne wiszące na sznurku.
Zachodnie buddyjskie zgromadzenia klasztorne

Kolory Dharmy

Przedstawiciele różnych tradycji monastycznych dyskutują o stosunkach między uczniami a nauczycielami, praktykach, szkoleniach, Vinayi, klasztorach…

Zobacz post