Luty 23, 1996

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny Chodron uśmiechnięty.
Życie zakonnicy

Życie jako buddyjskiej zakonnicy na Zachodzie

Wyzwania i wnioski wyciągnięte przez zakonnicę z Zachodu pomagają zrozumieć, co to znaczy…

Zobacz post