Lipiec 10, 1995

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zakonnica stoi nad jeziorem z otwartą łąką i drzewami.
Umysł i czynniki psychiczne

Brak przywiązania

Kultywowanie nieprzywiązywania się, aby w zrównoważony sposób odnosić się do świata.

Zobacz post