Jan 24, 1994

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Budda w jasnym promieniującym świetle.
LR14 Czyny Bodhisattwy

Cztery aspekty radosnego wysiłku

Badanie dwóch pierwszych z czterech aspektów radosnego wysiłku: aspiracji i wytrwałości.

Zobacz post