Grudnia 29, 1993

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Budda w jasnym promieniującym świetle.
LR14 Czyny Bodhisattwy

Daleko idący, radosny wysiłek

Badanie dalekosiężnego radosnego wysiłku poprzez przyjrzenie się trzem rodzajom radosnego wysiłku, jego przeszkodom,…

Zobacz post