Listopada 17, 1993

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Budda w jasnym promieniującym świetle.
LR14 Czyny Bodhisattwy

Etyka i inne perfekcje

Jak dalekosiężne podejście etyczne jest praktykowane w każdej z pozostałych dalekosiężnych postaw.

Zobacz post