Listopada 1, 1993

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Budda w jasnym promieniującym świetle.
LR14 Czyny Bodhisattwy

Trzy formy hojności

Zbadanie trzech rodzajów hojności zawartych w dalekosiężnej postawie hojności.

Zobacz post