Październik 27, 1993

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Budda w jasnym promieniującym świetle.
LR14 Czyny Bodhisattwy

Sześć dalekosiężnych postaw

Przegląd sześciu dalekosiężnych praktyk, znanych również jako sześć paramit: hojność, etyka,…

Zobacz post