Sierpnia 4, 1993

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Wiele statutów bodhisattwów.
LR13 Bodhisattwa Ograniczenia etyczne

Pomocnicze ślubowania bodhisattwy: Śluby 6-12

Dopełnienie ślubów pomocniczych w celu pokonania przeszkód w daleko idącej hojności oraz...

Zobacz post