19 maja 1993 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Posąg siedzącego Buddy.
LR12 Kultywowanie bodhiczitty

Wady egocentryzmu

Kiedy zaczynamy pracować nad naszym oporem wobec praktyki wyrównywania jaźni…

Zobacz post