Luty 15, 1993

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Malowanie pierwszego dyskursu Buddy.
LR09 Cztery Prawdy dla Aryów

Uwolnienie się od samsary

Zalety przestrzegania wyższego szkolenia w zakresie etycznego postępowania, porady dotyczące zachowania naszej etyki…

Zobacz post