Lipiec 27, 1992

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czerwony neon z napisem „Karma”.
LR08 Karma

Różne sposoby opisywania karmy

Rozróżnianie rodzajów działań, intencji i konsekwencji oraz zrozumienie różnic.

Zobacz post