Lipiec 15, 1992

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czenrezig Hall przed jasnym niebem.
LR08 Karma

Środowiskowe skutki pozytywnych działań

Opisując wyniki pozytywnej karmy w oparciu o intensywność działania,…

Zobacz post