Lipiec 13, 1992

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Słowo „Karma” wyryte w kamieniu.
LR08 Karma

Klasyfikacje karmy

Istnieją różne rzeczy, które determinują nasze opcje, ale mamy okazję podjąć…

Zobacz post