Lipiec 8, 1992

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Kobieta odwiedzająca psy w schronisku.
LR08 Karma

Pozytywne działania i ich rezultaty

Spojrzenie na karmę w kategoriach pozytywnych działań i rezultatów oraz omówienie…

Zobacz post