Czerwiec 15, 1992

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Młodzi mnisi medytują.
LR08 Karma

Medytowanie na 10 destrukcyjnych działań

Instrukcje do medytacji nad karmą i dziesięcioma destrukcyjnymi działaniami, myślenie o przyczynach…

Zobacz post