27 maja 1992 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Stek z napisem „Jedz” poniżej.
LR08 Karma

Trzy fizyczne destrukcyjne działania

Intencja i motywacja dają różne rezultaty z naszych działań. Bycie szczerym wobec siebie pomaga nam…

Zobacz post