25 maja 1992 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Kolaż Buddy
LR08 Karma

Ogólna charakterystyka karmy

Wprowadzenie do karmy, czym jest, czym nie jest i jak karma się wiąże…

Zobacz post