Październik 29, 1991

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Obraz zastępczy
Życie zakonne

Znaczenie Vinayi we współczesnych okolicznościach

Opis Vinayi i wielu zawartych w niej instrukcji dotyczących życia codziennego, podążał za…

Zobacz post