Lipiec 8, 1991

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zdjęcie grupowe uczestników Exploring Monastic Life i społeczności opactwa.
LR05 Drogocenne ludzkie życie

Wolności cennego ludzkiego życia

Celem refleksji nad cennym ludzkim życiem i nauczeniem się rozpoznawania ośmiu…

Zobacz post