Lipiec 1, 1991

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Gesze Sopa uśmiechał się bardzo radośnie.
LR04 Poleganie na nauczycielu duchowym

Poleganie na nauczycielach w myśli i uczynkach

Rozpoznawanie życzliwości naszego nauczyciela i uczenie się odwzajemniania tej dobroci naszymi działaniami.

Zobacz post