Czerwiec 17, 1991

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Gesze Sopa uśmiechał się bardzo radośnie.
LR04 Poleganie na nauczycielu duchowym

Wady niewłaściwego polegania

Dwie pierwsze wady związane z niewłaściwym poleganiem na nauczycielu duchowym lub porzucaniem go.

Zobacz post