13 maja 1991 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Thangka wizerunek Buddy.
LR02 Wprowadzenie do Lamrim

Podstawowe tematy buddyjskie

Przegląd tematów takich jak umysł, odrodzenie, cykliczne istnienie i oświecenie, jako…

Zobacz post