बुद्धि

कर्म र यसका प्रभावहरू, चार सत्यहरू, र कसरी अरूलाई फाइदा गर्ने भन्ने बुद्धिदेखि लिएर वास्तविकताको परम प्रकृतिलाई बुझ्ने बुद्धिसम्म विभिन्न स्तरहरूमा बुद्धिको खेती गर्ने शिक्षा।

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

आर्य स्वभाव र बुद्ध स्वभाव

विभिन्न सिद्धान्त प्रणाली अनुसार आर्य स्वभावको वर्णन गर्दै, "आर्य स्वभाव अनुसार...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

शून्यताको शुद्धता

पीडादायी मनको शून्यता र शुद्ध मनको शून्यताको व्याख्या गर्दै, खण्डको समीक्षा गर्दै,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

उत्कृष्ट गुणहरू खेती गर्दै

उत्कृष्ट गुणहरूको खेती गर्ने तीनवटा कारकहरूको वर्णन गर्दै, खण्डहरूको समीक्षा गर्दै, "उत्कृष्ट...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

मुक्तिको सम्भावना

मनको अस्पष्टता र मुक्तिको लागि कारकहरू व्याख्या गर्दै, खण्डहरूको समीक्षा गर्दै, "मनको…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

मार्गमा सूक्ष्मतम स्पष्ट प्रकाश दिमाग प्रयोग गर्दै

तंत्रले कसरी सूक्ष्म मन-हावालाई प्रकट गर्छ र यसलाई योग्यता र बुद्धि जम्मा गर्न प्रयोग गर्छ भनेर व्याख्या गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्