बुद्धि

कर्म र यसका प्रभावहरू, चार सत्यहरू, र कसरी अरूलाई फाइदा गर्ने भन्ने बुद्धिदेखि लिएर वास्तविकताको परम प्रकृतिलाई बुझ्ने बुद्धिसम्म विभिन्न स्तरहरूमा बुद्धिको खेती गर्ने शिक्षा।

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

पथका चरणहरू

प्रबुद्धताको मार्गचित्र

अध्याय १, "लेखकको महानता" र अध्याय २, "धर्मको महानता" लाई समेट्दै

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

फोहोरमा सुन जस्तै

तेस्रो र चौथो उपमाको व्याख्या गर्दै, अध्यायमा “तथागतगर्भका नौ समानहरू” खण्डबाट…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

तथागतगर्भका लागि नौ उपमाहरू

अध्याय 13 मा "तथागतगर्भका लागि नौ समानहरू" खण्डबाट पहिलो दुई उपमाहरूको व्याख्या गर्दै,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

सिद्धान्त र बुद्ध प्रकृति को समीक्षा

दुई प्रकारका बुद्ध प्रकृति र तिनीहरूको बुद्ध शरीरसँगको सम्बन्धको समीक्षा गर्दै, अध्यायबाट...

पोष्ट हेर्नुहोस्