तिब्बती (བོད་སྐད།)

འདིར་ སྒྲ་སྒྲ་ སྒམ་ དང་ དང་ གཟུགས་ བརྙན་ བརྙན་ པར་ པར་ གསུང་ཆོས་ གསུང་ཆོས་ བསྒྱུར་ ཚུད་ ཚུད་ བོད་ སྐད་ སྐད་ སྐད་ ཕྱག་ དཔེ་ དཔེ་ དཔེ་ དཔེ་ དཔེ་ ཡོད།

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

विगत र भविष्यको जीवन प्रमाणित गर्दै

भूत र भविष्यको जीवनको अस्तित्व प्रमाणित गर्ने पदहरू जसमा हामी करुणा खेती गर्न सक्छौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

भरपर्दो शिक्षकको गुण

मुक्ति खोज्नेहरूका लागि बुद्धलाई भरपर्दो शिक्षक बनाउने गुणहरू र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

बुद्ध किन एक अधिकार हो

बुद्ध किन भरपर्दो छ र कसरी खोज्ने भन्नेमा बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले लगाएका तर्कहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

अरूको खण्डन

अन्य गैर-बौद्ध विद्यालयहरूले प्रस्तुत गरेका तर्कहरू खण्डन गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

बेतुका परिणामहरू

तिनीहरूलाई खण्डन गर्न हाम्रो गलत विचारहरूको बेतुका परिणामहरू हिज्जे।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

सर्वज्ञानी चेतनाहरू

सबै सर्वज्ञानी चेतनाहरू भरपर्दो चेतनाकर्ताहरू हुन् कि भन्ने प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

परिभाषा को विवरण

"नयाँ" र "गैर-धोका" को रूपमा एक भरपर्दो कोग्नाइजर को परिभाषा को घटक।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

दिग्नाग र धर्मकीर्तिको मनसाय

किन दिग्नाग र धर्मकीर्तिले बुद्धका लागि एक भरपर्दो ज्ञाताको रूपमा प्रमाणहरू स्थापित गर्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्