तिब्बती (བོད་སྐད།)

འདིར་ སྒྲ་སྒྲ་ སྒམ་ དང་ དང་ གཟུགས་ བརྙན་ བརྙན་ པར་ པར་ གསུང་ཆོས་ གསུང་ཆོས་ བསྒྱུར་ ཚུད་ ཚུད་ བོད་ སྐད་ སྐད་ སྐད་ ཕྱག་ དཔེ་ དཔེ་ དཔེ་ དཔེ་ དཔེ་ ཡོད།

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

चार सत्यका सोह्र पक्षहरू

चार सत्यका सोह्र पक्षहरूले सोह्र विकृत विचारहरूलाई कसरी विरोध गर्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

सोह्र विकृत विचार

प्रमानवर्तिकाको सोह्र विकृत विचार पहिचान गर्ने खण्डको व्याख्या…

पोष्ट हेर्नुहोस्
सचेन कुंगा निङ्पोको थाङ्का छवि।
फोर क्लिङिङ्सबाट बिदाइ

༄༅། །ནུབཞ

Nubpa Rigdzin Drak (द्विभाषी-तिब्बती/अंग्रेजी) द्वारा चार संलग्नकहरूबाट अलग हुने निर्देशन।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

बुद्धलाई अधिकारको रूपमा प्रमाणित गर्ने उल्टो प्रणाली

प्रमानवर्तिकाको श्लोक 146, अगाडि र उल्टो प्रणालीले बुद्धलाई एक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

सुगतको रूपमा बुद्ध

बुद्धको परित्यागका तीन विशेष गुणहरू सहित प्रमानवर्तिकाको श्लोक १३९-१४५…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

बुद्ध शिक्षकको रूपमा

प्रमणवर्तिकाको श्लोक १३४-१३९, त्रुटिहरू र राम्रोका बारेमा बुद्धको पूर्ण स्पष्टता सहित...

पोष्ट हेर्नुहोस्