तिब्बती (བོད་སྐད།)

འདིར་ སྒྲ་སྒྲ་ སྒམ་ དང་ དང་ གཟུགས་ བརྙན་ བརྙན་ པར་ པར་ གསུང་ཆོས་ གསུང་ཆོས་ བསྒྱུར་ ཚུད་ ཚུད་ བོད་ སྐད་ སྐད་ སྐད་ ཕྱག་ དཔེ་ དཔེ་ དཔེ་ དཔེ་ དཔེ་ ཡོད།

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गान्देन त्रिपा लोबसाङ तेन्जिन रिनपोछे क्यामेरामा मुस्कुराउँदै।
मैदान र मार्गहरू

बोधिसत्व आधार

परित्याग र अभ्यासका वस्तुहरूको सन्दर्भमा 10 आधारहरू, र कसरी बोधिसत्वहरू ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गान्देन त्रिपा लोबसाङ तेन्जिन रिनपोछे क्यामेरामा मुस्कुराउँदै।
मैदान र मार्गहरू

देख्ने बाटो

दर्शनको बोधिसत्व मार्ग र त्यसमा मेटाइएका दु:खहरूको बारेमा टिप्पणी।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गान्देन त्रिपा लोबसाङ तेन्जिन रिनपोछे क्यामेरामा मुस्कुराउँदै।
मैदान र मार्गहरू

महान दायरा को अभ्यासीहरु

यस बहुमूल्य मानव पुनर्जन्मको ठूलो दायराका अभ्यासकर्ताहरूले कसरी फाइदा लिन्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
शाक्यमुनि बुद्धको थाङ्का तस्बिर ३५ वटा बुद्धको साथमा।
३५ बुद्धलाई प्रणाम

35 बुद्ध टिप्पणी

गेशे वाङ्डाक खेन्सुर रिन्पोछेले बोधिसत्वको नैतिक पतनको कबुलीको टिप्पणीमा सिकाउँछन्,…

पोष्ट हेर्नुहोस्