टेनेट्स

बौद्ध सिद्धान्तहरू बौद्ध दर्शनका चार मुख्य विद्यालयहरू-वैबाशिका, सौतान्त्रिका, चितमात्र, र माध्यमिका-र तिनीहरूका उप-विद्यालयहरूको दार्शनिक स्थितिहरू क्रमबद्ध गर्ने प्रणाली हो।

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

सिद्धान्त र बुद्ध प्रकृति को समीक्षा

दुई प्रकारका बुद्ध प्रकृति र तिनीहरूको बुद्ध शरीरसँगको सम्बन्धको समीक्षा गर्दै, अध्यायबाट...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

बुद्ध प्रकृति को समीक्षा

विभिन्न सिद्धान्त प्रणाली अनुसार बुद्ध प्रकृतिको व्याख्या गर्दै, खण्डहरूको समीक्षा गर्दै “आर्य स्वभाव अनुसार…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

आर्य स्वभाव र बुद्ध स्वभाव

विभिन्न सिद्धान्त प्रणाली अनुसार आर्य स्वभावको वर्णन गर्दै, "आर्य स्वभाव अनुसार...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

मार्गमा सूक्ष्मतम स्पष्ट प्रकाश दिमाग प्रयोग गर्दै

तंत्रले कसरी सूक्ष्म मन-हावालाई प्रकट गर्छ र यसलाई योग्यता र बुद्धि जम्मा गर्न प्रयोग गर्छ भनेर व्याख्या गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

दिमागको स्तरहरू

जन्मजात स्पष्ट प्रकाश भनेको दिमाग हो भन्नुको अर्थ के हो भनेर व्याख्या गर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

रिग्पा

रिग्पाको व्याख्या गर्दै, खण्डबाट शिक्षण जारी राख्दै "दुःखी मानसिक अवस्था र प्रकृतिको…

पोष्ट हेर्नुहोस्