श्रावस्ती अबे

श्रावस्ती आबेमा प्रस्तुत गरिएको शिक्षा।

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

बोधिसत्वको जागरणको मार्ग

बोधिसत्व वाहनका पाँच मार्गहरू व्याख्या गर्दै अध्याय 11 बाट शिक्षण जारी राख्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

चक्रीय अस्तित्वबाट स्वतन्त्रता

अध्याय 11 बाट श्रावक वाहन अभ्यास गर्नेहरूका पाँच मार्गहरू वर्णन गर्दै शिक्षण सुरु गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
एक ननको जीवन

धर्म मा जीवन

एक छलफल जसमा एक बौद्ध भिक्षु बन्ने यात्रा र एक मठ स्थापना सम्म समावेश छ,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

संसारमा र बाहिर कर्म

अध्याय 10 बाट शिक्षण पूरा गर्दै, अन्तिम दुई ट्रान्सेन्डेन्टल कारकहरू व्याख्या गर्दै र प्रकारहरू कभर गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

भावनाको समीक्षा

ट्रान्सेन्डेन्टल कारकहरू र एघार सद्गुण मानसिक कारकहरू तुलना गर्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै र समीक्षा…

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

एकाग्रता, ज्ञान र दृष्टि र विच्छेदन...

अध्याय 10 बाट शिक्षण जारी राख्दै, ट्रान्सेन्डेन्टल कारक एकाग्रता, ज्ञान र दृष्टि, मोहभंग र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

ट्रान्सेन्डेन्टल निर्भर उत्पत्ति

अध्याय 10 बाट शिक्षण जारी राख्दै, प्रवाहलाई ट्रान्सेन्डेन्टल निर्भर उत्पत्तिको व्याख्या गर्दै र विश्वासलाई कभर गर्दै,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

साँचो दुहखाको समीक्षा

अध्याय 2 को समीक्षा गर्दै, वास्तविक दुहखासँग सम्बन्धित खण्डहरू समावेश गर्दै अस्तित्वको क्षेत्रहरू र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

"ये धर्म धरानी"

अध्याय 10 बाट शिक्षण सुरु गर्दै, "धारणी" लाई व्याख्या गर्नका लागि तिनीहरूले कसरी विभिन्न पक्षहरूलाई समेट्छन्...

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

सहानुभूति र स्वतन्त्र हुने दृढ संकल्प

अध्याय 9 पूरा गर्दै, चार सत्यको बारेमा तीनको सन्दर्भमा कसरी सोच्ने भनेर वर्णन गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्