क्रोध र विकासशील बल (मेक्सिको 2015) सँग काम गर्दै

शान्तिदेवको छैठौं अध्यायको शिक्षा बोधिसत्वको कर्ममा संलग्न अप्रिल 2015 मा मेक्सिकोमा विभिन्न स्थानहरूमा दिइयो। स्पेनिशमा लगातार अनुवादको साथ।

क्रोधको साथ काम गर्दै, दृढताको विकास

क्रोध र यसका बेफाइदाहरू परिभाषित गर्दै। शान्तिदेवको "बोधिसत्वको काममा संलग्न," अध्याय 1 को श्लोक 7-6 मा टिप्पणी।

पोष्ट हेर्नुहोस्

धैर्य अभ्यास गर्ने संकल्प

क्रोधका वस्तुहरू र हाम्रो क्रोधित दिमागसँग काम गर्ने तरिकाहरू। शान्तिदेवको "बोधिसत्वको कार्यमा संलग्न" को अध्याय 8 को श्लोक 15-6।

पोष्ट हेर्नुहोस्

क्रोधको लागि एन्टिडोट्स

कर्मको हाम्रो बुझाइलाई क्रोधित दिमागसँग काम गर्न कसरी प्रयोग गर्ने। शान्तिदेवको "बोधिसत्वको काममा संलग्न" को अध्याय 16 को श्लोक 21-6।

पोष्ट हेर्नुहोस्

क्रोध बुझ्दै

धर्म अभ्यास गर्ने दृढता। शान्तिदेवको "बोधिसत्वको काममा संलग्न" को अध्याय 22 को श्लोक 34-6।

पोष्ट हेर्नुहोस्

कठिन परिस्थिति संग काम

हानि प्रति उदासीन रहने साहस। शान्तिदेवको "बोधिसत्वको काममा संलग्न" को अध्याय 35 को श्लोक 51-6।

पोष्ट हेर्नुहोस्

क्रोध र क्षमा

क्रोधित दिमागले कसरी काम गर्दछ र कसरी हाम्रो आत्मकेन्द्रितताले हामीलाई अरूलाई क्षमा गर्न र हाम्रो क्रोधलाई छोड्नबाट रोक्छ भन्ने समीक्षा।

पोष्ट हेर्नुहोस्

धैर्यताका साथ हानिको सामना गर्नुहोस्

अरूको अवहेलना र हानिकारक कार्यहरूको प्रतिक्रियामा क्रोधको अनुपयुक्तता। शान्तिदेवको "बोधिसत्वको काममा संलग्न" को श्लोक 52-69।

पोष्ट हेर्नुहोस्

क्रोध रूपान्तरण

क्रोध उत्पन्न हुनबाट रोक्नको लागि दुःखको बारेमा हाम्रो दृष्टिकोण कसरी परिवर्तन गर्ने। शान्तिदेवको "बोधिसत्वको काममा संलग्न" को श्लोक 70-79।

पोष्ट हेर्नुहोस्

ईर्ष्या संग काम

हाम्रो ईर्ष्यालु दिमागको प्रतिरोध गर्दै जसले हाम्रा शत्रुहरूको राम्रो भाग्यलाई रिस उठाउँछ। शान्तिदेवको "बोधिसत्वको काममा संलग्न" को श्लोक 80-89।

पोष्ट हेर्नुहोस्

प्रशंसा र प्रतिष्ठा

प्रशंसा र राम्रो प्रतिष्ठाको संलग्नता त्याग्नुहोस्। शान्तिदेवको "बोधिसत्वको काममा संलग्न" को श्लोक 90-98।

पोष्ट हेर्नुहोस्

अहंकारलाई चुनौती दिँदै

धर्मले हाम्रो आत्मकेन्द्रित दिमागलाई कसरी चुनौती दिन्छ। शान्तिदेवको "बोधिसत्वको कार्यमा संलग्न" को अध्याय 99 को श्लोक 102-6।

पोष्ट हेर्नुहोस्

बाधा र प्रतिकूलतालाई रूपान्तरण गर्दै

कसरी हाम्रो आध्यात्मिक प्रगति सबै संवेदनशील प्राणीहरूमा निर्भर छ। शान्तिदेवको "बोधिसत्वको कार्यमा संलग्न" को अध्याय 103 को श्लोक 118-6।

पोष्ट हेर्नुहोस्