बुद्धि र अनुकम्पाको साथ संसारमा काम गर्दै (जर्मनी 2018)

आधारित शिक्षा बौद्ध मार्गको नजिक जर्मनीको Schneverdingen मा Semkye Ling Retreat Centre मा रिट्रीट को समयमा दिइएको थियो।

Semkye Ling मा आदरणीय Chodron संग रिट्रीटेन्ट्स को समूह फोटो।

"बौद्ध मार्गको नजिक": पूर्व...

कसरी बौद्ध धर्म ईश्वरवादी धर्म र वैज्ञानिक न्यूनीकरणवादबाट भिन्न छ तर अन्य धर्म र वैज्ञानिकहरू दुवैसँग मिल्न सक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
Semkye Ling मा आदरणीय Chodron संग रिट्रीटेन्ट्स को समूह फोटो।

"बौद्ध मार्गको नजिक": थ...

भावनाहरू जाँच्नुहोस् र दिमागलाई राम्रो दिशामा लैजानुहोस्। बौद्ध दर्शनमा मन र यसको शरीरसँग सम्बन्ध छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
Semkye Ling मा आदरणीय Chodron संग रिट्रीटेन्ट्स को समूह फोटो।

"बौद्ध मार्गको नजिक": थ...

मनको परम्परागत र परम प्रकृति। दिमागसँग सम्बन्धमा कसरी घटनाहरू अवस्थित छन्। रिस र क्रोधबाट बाहिर निस्कँदा एकले फेला पार्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
Semkye Ling मा आदरणीय Chodron संग रिट्रीटेन्ट्स को समूह फोटो।

"बौद्ध मार्गको नजिक": दे...

अरूको दयालाई चुक्ता गर्नु भनेको के हो। कसरी घटनाहरू खाली छन् र परम्परागत रूपमा अवस्थित छन्। आश्रितको तीन स्तर उत्पन्न हुन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
Semkye Ling मा आदरणीय Chodron संग रिट्रीटेन्ट्स को समूह फोटो।

"बौद्ध मार्गको नजिक": दे...

शब्द र अवधारणा द्वारा मात्र पदनाम आश्रित उत्पन्न को सूक्ष्मतम अर्थ हो। कसरी धर्म अभ्यास प्रेरणा द्वारा निर्धारण गरिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
Semkye Ling मा आदरणीय Chodron संग रिट्रीटेन्ट्स को समूह फोटो।

"बौद्ध मार्गको नजिक": Mi...

कठिनाइलाई बाटोमा रूपान्तरण गर्ने अभ्यासले कठिनाइहरूलाई सिक्ने र बढ्ने अवसरको रूपमा हेर्छ र हामीलाई समस्याहरूको बानी प्रतिक्रियाबाट मुक्त गर्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्