वज्रसत्व शुद्धीकरण रिट्रीट (क्लिभल्याण्ड 2017)

क्लिभल्याण्ड, ओहायोको ज्वेल हार्ट क्लिभल्याण्डमा दिइएको वज्रसत्व शुद्धिकरण अभ्यासमा शिक्षा।

वज्रसत्व की थाङ्का छवि।

वज्रसत्व अभ्यास: सिंहावलोकन र शक्ति...

अगुणलाई शुद्ध पार्नुको अर्थ के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण छ। वज्रसत्व अभ्यास का अवलोकन। चार प्रतिद्वन्द्वी शक्ति मध्ये पहिलो, निर्भरता।

पोष्ट हेर्नुहोस्

वज्रसत्व अभ्यास: पश्चातापको शक्ति

चार विरोधी शक्तिहरू मध्ये दोस्रो, पश्चात्ताप, र यो कसरी अगुण शुद्ध गर्न आवश्यक छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

वज्रसत्व अभ्यास: उपचारात्मक कार्यको शक्ति...

चार विरोधी शक्तिमध्ये तेस्रो र चौथो शक्ति, उपचारात्मक कार्य र कार्य नगर्ने दृढ संकल्प। शुद्धीकरणको चार दृश्यहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्