बौद्ध अभ्यास को आधार (अष्ट्रेलिया 2019)

कर्ममा आधारित शिक्षा बौद्ध अभ्यास को आधार.

कर्म को सामान्य र विशिष्ट विशेषताहरु

कर्म र यसका प्रभावहरूलाई कसरी बुझ्ने हो भने हामीलाई हाम्रो विचार, शब्द र कार्यहरूमा बढी ध्यान दिन मद्दत गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्

कर्मको वजन निर्धारण गर्ने कारकहरू

कर्मका छापहरू र तिनीहरूले ल्याउने अनुभवहरूको वजन निर्धारण गर्ने कारकहरू, दुवै सद्गुण र अगुण। साथै कर्म र वर्तमान नैतिक मुद्दाहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्

कर्मको तीन परिणाम

हाम्रा कार्यहरूको दीर्घकालीन नतिजाहरूको बारेमा सोच्दा हामीलाई रोक्न र हामीले कार्य गर्नु अघि सोच्न मद्दत गर्दछ। जानाजानी कर्मका कारण तीन प्रकारका परिणामहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्

कर्मको परिपक्वता

कर्मको कार्यहरू जसमा कर्म पहिले पाक्छ, निश्चित र अनिश्चित कर्म, जब कर्म परिपक्व हुन्छ, कर्मको प्रक्षेपण र पूरा गर्ने, र शुद्धीकरण।

पोष्ट हेर्नुहोस्