पूज्य सांगे खद्रोसँग पीडा परिवर्तनको कला (२०१७)

जुलाई 2017 मा श्रावस्ती अबेमा दिइएको पीडालाई रूपान्तरण गर्ने कलामा आदरणीय सांगे खड्रोद्वारा शिक्षा।

मन र पीडा

सुख र दुखको बारेमा बौद्ध दृष्टिकोण, हामी सामान्यतया समस्याहरूमा कसरी प्रतिक्रिया गर्छौं, र हाम्रो दिमागले हामीलाई बताउने कथाहरूमा विश्वास नगर्ने छनौट गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्

समस्या र अप्रिय अनुभवहरू

दुखलाई रूपान्तरण गर्न अप्रिय अनुभव र प्रविधिहरूको बौद्ध व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्

कुशलतापूर्वक समस्याहरूको सामना गर्नुहोस्

समस्यालाई कुशलतापूर्वक सामना गर्ने परम्परागत तरिका र दुःखका चार राम्रा गुणहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्

Tonglen: लिने र दिने

सबै संवेदनशील प्राणीहरूको पीडालाई विचार गर्दै र कसरी करुणाले अभ्यास गर्न साहस र ऊर्जा दिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्