आदरणीय सांगे खद्रोसँगको सिद्धान्त (२०२२)

जेत्सुन चोकी ग्याल्टसेन द्वारा आदरणीय सांगे खाद्रो द्वारा "प्रस्तुतिको टेनेट्स" पाठ मा साप्ताहिक शिक्षा।

लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।

बौद्ध सिद्धान्तहरूको परिचय

चार सिद्धान्त विद्यालयहरूको परिचय र बौद्ध सिद्धान्तहरू अध्ययन गर्ने कारणहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।

वैभासिका टेनेट स्कूल: भाग 1

दुई सत्यको दृष्टिकोण सहित वैभासिक विद्यालयको दार्शनिक दावीहरूको व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।

वैभासिका टेनेट स्कूल: भाग 2

दुई सत्य, निःस्वार्थता, र ज्ञानीहरूको प्रकारहरू सहित वैभासिक सिद्धान्तहरूको निरन्तर व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।

वैभासिका टेनेट स्कूल: भाग 3

वैभाषिक विद्यालयका अनुसार पाँच मार्गको व्याख्या र परित्याग र विधि र बुद्धिका वस्तुहरूमाथिको भनाइ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।

सौरान्तिका टेनेट स्कूल: भाग 1

सौत्रान्तिका विद्यालयको परिचय र परम्परागत र परम सत्यहरू सहित वस्तुहरू दाबी गर्ने मोड।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।

सौरान्तिका टेनेट स्कूल: भाग 2

चेतना, धारणा र अवधारणा, र संज्ञानकर्ताहरूको प्रकारहरूमा सौरान्तिका सिद्धान्त स्कूलको दावीहरूको व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।

सौरान्तिका टेनेट स्कूल: भाग 3

Sautrāntika स्कूल वैध र अमान्य ज्ञातकर्ताहरू, र नि:स्वार्थतामा दावीहरूको बारेमा विचार गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।

माइन्ड-ओन्ली टेनेट स्कूल: भाग 1

दुई सत्य र तीन प्रकृतिहरूमा विचारहरू सहित मन-मात्र वा चित्तमात्र विद्यालयको परिचय।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।

माइन्ड-ओन्ली टेनेट स्कूल: भाग 2

दुई सत्य, घटनाको अस्तित्वको मोडहरू, र व्यक्तिको चित्रणमा माइन्ड-ओन्ली टेनेट स्कूलको दावी।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।

माइन्ड-ओन्ली टेनेट स्कूल: भाग 3

धारणा, निस्वार्थता, र आधार र मार्गहरूमा मन-मात्र स्कूल सिद्धान्तहरूको व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।

स्वतान्त्रिक माध्यमक सिद्धान्त: भाग 1

स्वतान्त्रिक माध्यमका विद्यालयको उत्पत्ति, विशिष्ट विशेषताहरू, विभाजनहरू, र सिद्धान्तहरू सहित मध्यमाका टेनेट स्कूलको परिचय।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।

स्वतान्त्रिक माध्यमक सिद्धान्त: भाग 2

स्वतान्त्रिक माध्यमक दावीहरूको निरन्तर व्याख्या, वस्तुहरू र दुई सत्यहरूलाई जोड्ने विधि सहित।

पोष्ट हेर्नुहोस्